Despre

Cu sabia în mână, în fiecare zi! Fiindcă „lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva stăpânilor întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății de sub cer” (Efes. VI, 12).

Ostașii care se vor arunca în această luptă sunt toți creștinii ortodocși. Conducătorul lor este Domnul nostru Iisus Hristos, însoțit de toți coloneii și căpitanii Săi, adică de toate cetele îngerilor și sfinților. Câmpul de bătălie și terenul în mijlocul căruia are loc acest război este inima noastră și toată natura lăuntrică a omului. În acest război intră fiecare creștin ortodox, chiar din ceasul botezului și făgăduinței sale în fața lui Dumnezeu de a se lupta în acest război și a muri pentru numele Lui dumnezeiesc. Durata războiului este toată viața noastră. (Sf. Nicodim Aghioritul)

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi!