CÂND TAC ORTODOCŞII, STRIGĂ PIETRELE: Da, trăim un timp când nu trebuie să ne dăm nici fruntea, nici mâna să fie analizate de computer, pentru că va fi destul o clipă, chiar mai puţin, şi veţi şi marcat cu numărul 666. Iar acest număr este cunoscut actualmente ca un cod computerizat mondial.

Progresul a mers foarte departe, îndeosebi în domeniul tehnicilor de calcul, sistemul computerizat poate astăzi uşor controla întreaga lume, fiecare persoană în particular şi pe toţi dintr-o dată. Observând ce se întâmplă şi mai şi cunoscând nişte lucruri, ajung la concluzia că însemnarea se va produce sub forma marcării fiecărui om în parte cu ajutorul dispozitivelor laser computerizate. Scopul acestei evidenţe va fi supunerea oamenilor aceluiaşi sistem mondial, aceluiaşi guvern, aceleiaşi religii, aceluiaşi preşedinte, adică antihristului.

Cum a realizat omenirea aşa ceva şi cum s-a ajuns la aceasta?
Dar iată explicaţia: lucrând la această temă, tema „ultimei decizii”, am dat peste un articol intitulat „Sleep”, anul 1987, pag. 787. Dacă aveţi posibilitatea să citiţi aceste pagini, veţi înţelege cît de adânc a pătruns sistemul computerizat în raţiunea omului, veţi vedea acolo fotografii şi descrieri ale acestor cercetări. La fel şi multe alte materiale la acest subiect pe care le deţin arată clar cît de reale sunt posibilităţile de a-i marca pe toţi locuitorii Pământului cu câte un număr particular prin aplicarea de tatuaje cu laser sau implantarea sub piele a microcipurilor. Cele mai bune regimuri termice ale corpului uman se află pe partea interioară a braţului drept şi pe frunte.

Semnalele radio ale microcipurilor sunt descifrate de către satelit sau de către orice dispozitiv computaţional utilat corespunzător.
Vă rog pe toţi, fraţi şi surori, ascultaţi cu atenţie despre ce vom vorbi, căci de aceasta depinde mântuirea noastră. Tatuajul cu laser sau implantarea microcipurilor mai mici de 1 mm se efectuiază momentan şi fără durere. Oamenii pot fi însemnaţi astfel fără să ştie. Puţin despre istoria acestei invenţii. Guvernul mondial constituit din evrei ce-L resping pe Hristos şi-l aşteaptă pe mesia al lor, începând cu anii 20 ai secolului nostru (sec. XX – nota trad.), a investit miliarde de dolari în vederea elaborării a tot felul de invenţii pentru controlul efectiv al persoanei. Sute de instituţii au lucrat asupra acestui program. Prima
sarcină era să poată fi creată o maşină căreia i-ar sta în puteri înregistrarea gândurilor omului şi transformarea lor în text scris, pentru ca alt om care are nevoie de aceasta să poată urmări gândurile unei persoane, anume citindu-le de pe foaie.

Înţelegeţi despre ce vorbesc? Mii şi mii de experienţe, cercetări, căutări au arătat că pentru fiecare acţiune a omului, pentru fiecare intenţie a sa, în creier apare un semnal anume, care poate fi fixat cu ajutorul computerului. Aşa a început munca migăloasă în vederea colectării informaţiei cu pricina. De exemplu, dacă omul vrea să mănânce, apare un semnal anume, dacă vrea să bea – altul, sau dacă vrea să scuipe sau să se uite în oglindă, de fiecare dată apare un semnal anumit. Şi aşa cum oameni suntem, s-a dovedit că toţi au aceleaşi semnale; adică dacă eu sau vecinul meu vrem să bem – va fi acelaşi semnal, pentru că suntem făcuţi toţi la fel, noi, cei din neamul omenesc. Iată de ce sute de instituţii au făcut mii de experienţe, mii de oameni, voluntari şi remuneraţi s-au culcat, au şezut, au alergat, înfăşuraţi cu indicatoare, capse, cabluri şi antene, computerul fixând tot ce făceau şi gândeau. Şi ce a ieşit din aceasta? Iată ce: colectând rezultatele din toate institutele, le-au plasat într-un computer de bază, care a încăput cu uşurinţă în sine cifrul oricăror semnale ale creierului uman.

Când unui om i-au fost cuplate toate indicatoarele de la computerul ce deţinea
toată informaţia rezultată din cercetări, au luat omul şi i-au pus indicatoarele şi au început să verifice, ce credeţi, s-a întâmplat minunea! Computerul scria tot ce gândea omul. Guvernul mondial jubila, acum putea afla tot ce-şi dorea, chiar şi în cazul că omul ar fi refuzat să vorbească. Computerul nu minte, nu i se face milă, el trădează toate mişcările sufletului, nesiguranţa, neliniştea şi de el nu ai scăpare, e o maşină făcută să controleze sufletul omului. Aşa a pătruns guvernul mondial în ceva interzis, înregistrând toate semnalele, primea înregistrarea scrisă a gândurilor omului. Asupra acestor elaborări au lucrat oameni cu cele mai luminate minţi, cărora li s-au plătit o groază de bani, dolari de hârtie, tipăriţi de acelaşi guvern mondial. Şi li s-au plătit oricâţi, pentru că aceasta e doar hârtie şi nu aur. Iată aşa pentru nişte bucăţele de hârtie verde, au fost vândute tainele sufletului omenesc. Aceşti ingineri neînţelepţi la minte nici nu şi-au dat seama ce urmări va avea inventivitatea lor.

În curând, guvernul mondial a alocat o sumă enormă pentru un alt proiect care includea o altă invenţie, vizând preluarea informaţiei din creierul uman, de astă dată de la distanţă, deja fără cabluri, fără conectarea indicatoarelor la compiuter, cu scopul de a citi gândurile omului la distanţă. Toate încercările au fost nereuşite. Era imposibil să citeşti informaţia de la distanţă dacă omul nu avea în el un indicator. De aceea, a început crearea microindicatoarelor care ar fi insesizabile în corp şi nu ar stingheri în nici un fel. Şi aceste indicatoare cu fiecare an, cu fiece renovare, deveneau tot mai mici şi mai mici, mai sigure şi mai perfecte. Şi oamenii, vânzându-şi sufletele, primeau pentru aceasta onorarii şi tot felul de atenţii de la guvernul mondial.

Astfel au apărut diferite modificări ale microcipurilor, aceste microscheme care au fost receptoarele semnalelor creierului omenesc şi emiţătoarele lor, prin intermediul satelitului, către computator, care trăda tot ce gândea omul, emiţând materialul scris al gândurilor omului, care purta această microschemă în sine.

Pământul nostru este supravegheat de 23 de sateliţi, ei efectuează un control
permanent al pământului nostru. Aceşti sateliţi se află pe orbită la diferite distanţe unul de altul, având legătură radio între ei, se alimentează cu ajutorul unor baterii solare şi transmit orice schimbări ce se produc la suprafaţa pământului, de asemenea, orice informaţii preluate de pe pământ. Aceşti sateliţi sunt înzestraţi cu cel mai noi aparataj, într-atât de puternic, încât poate citi un autograf scris cu un pix pe o minge de fotbal
sau urmări mersul unei râme. Aceşti sateliţi sunt capabili să găseacsă un om care are în sine microcip, îl găsesc oriunde şi pot transmite semnalele creierului lui la computerul, care decodifică aceste semnale, lucru ce se poate întâmpla în orice vreme, de zi ori de noapte. Însă nici realizările legate de colectarea informaţiei direct din creierul uman n-au oprit guvernul mondial, el mai avea nevoie de ceva şi el a alocat sume enorme pentru o altă elaborare, pentru inocularea informaţiei în creier din exterior, adică să comunice semnalele deja ştiute, în funcţie de necesitate, creierului uman.

Aceste semnale, după cum ştim, deja au fost cercetate şi cifrate. Şi ce credeţi că a ieşit din aceasta? Da, fără îndoială, a ieşit ceva, experienţele au fost interesante.
De exemplu omul cu indicator în el, intenţiona să-l bată pe altul; acest semnal a fost înregistrat de calculator şi înlocuit cu altul – conform programului, i s-a comunicat alt semnal – cel ce are indicator în loc să-l lovească în faţă, să-i întindă mâna şi să-l salute pe cel pe care adineaori voise să-l bată. De aici reiese că omul cu indicator poate fi manevrat prin satelit întreaga lui viaţă. Dar imaginaţi-vă ce va fi când fiecare locuitor al pământului va primi un asemenea indicator. Aceştia nu vor mai fi oameni, ci zombi, va fi o grozăvenie. Dumnezeu l-a creat pe om liber şi cu voinţă liberă. Iar prin această elaborare, omul încetează a mai fi cel care trebuie să fie.

Da, el va trăi, va respira, va lucra, dar nu uitaţi că guvernul mondial, care deţine computerul central, este alcătuit din masoni, slujitori conştienţi ai lui satan, luptători împotriva lui Hristos şi a Bisericii Lui.
Imaginaţi-vă că toţi au acest indicator în ei şi iată unul care nu ştiu de ce nu-l are, s-a aşezat la clapele computerului de bază şi a dat o informaţie pe tot pământul – tuturor aceeaşi informaţie, de exemplu să hulească pe Dumnezeu şi toţi îl vor huli pe Dumnezeu. Alt exemplu: tuturor bărbaţilor – să devină sodomiţi. Şi toţi vor deveni. Înţelegeţi către ce nebunie se cotileşte pământul nostru?

Aşadar, lumea va fi împărţită în două categorii de oameni: cei care vor primi acest însemn şi cei care nu-l vor primi. Cei care nu-l vor primi, nu vor putea, în curând nici vinde, nici cumpăra nimic, pentru că banii nu vor mai avea nici o însemnătate. În schimb, vor rămâne oameni acei oameni care nu vor accepta însemnarea. Dimpotrivă, cei care o vor accepta vor avea orice posibilităţi, vor putea face doar ceea ce le va dicta maşina. Şi nu vor mai şi fi oameni, ci doar o parte a maşinii, robi, care îndeplinesc voia rea a lui antihrist. Ei nu se vor putea pocăi chiar dacă şi-ar muşca de durere limbile. În loc de pocăinţă ei îl vor huli pe Creatorul Universului. În loc de închinare la Dumnezeu, va fi o orgie sălbatică a popoarelor, şi pământul îşi va pierde sensul existenţei. Şi doar pentru cei aleşi, pentru acei care nu vor primi însemnul vor fi scurtate acele zile.

Nu voi mai descrie exemple ce ar putea să se întâmple cu omenirea dacă va fi pecetluită. Fiecare dintre voi, dacă are minte, înţelege ce catastrofă ne aşteaptă. Iar cercetările continuă şi continuă.
Acum guvernul mondial mai are o problemă, cum să mintă oamenii, cum să-i facă să accepte această însemnare, doar milioane de creştini cunosc cele scrise în Apocalipsă. Guvernul mondial ştie că creştinii nu pot fi impuşi să primească însemnarea, dacă li s-ar spune acest lucru deschis. De aceea, se încearcă diferite metode mincinoase, pentru că îndărătul însemnării stă însuşi satan, tatăl minciunii. Aş vrea să aduc câteva exemple ale acestei amăgeli: de exemplu, statul California, oraşul Sacramento – un nou program înaintat de către guvern privind înregistrarea oamenilor cu anumite înlesniri prevede o asemenea procedură cum ar fi nevinovata măsurare a mâinii cu ajutorul computerului, vorba lor, „cu scopul de a împiedica primirea înlesnirilor în două state diferite” Dar aşa este, oare? Minciuna e pe faţă. Acest guvern mondial motivează că e prea scump pentru ei să ia amprentele digitale. Dar, spuneţi, de când a devenit scumpă această metodă veche? Luarea amprentelor e cea mai ieftină metodă. Ei însă contează pe faptul că creştinismul, după componenţa sa, este alcătuit din oameni simpli, neînvăţaţi.
Adică, spun ei, nu e nimic ieşit din comun, dacă vom verifica parametrii mâinii dvs. cu ajutorul computerului.

Da, trăim un timp când nu trebuie să ne dăm nici fruntea, nici mâna să fie analizate de computer, pentru că va fi destul o clipă, chiar mai puţin, şi veţi şi marcat cu numărul 666. Iar acest număr este cunoscut actualmente ca un cod computerizat mondial.

Aceste cifruri înseamnă plinătatea imperfecţiunii, culmea înţelepciunii lumeşti, care nu e decât ideea smintită de a domina lumea cu ajutorul computerului, fără Dumnezeu.
Aceasta e ceea către ce tind sataniştii-masoni, crezând că în sfârşit vor avea putere asupra păgânilor, adică ceea ce Dumnezeu chipurile i-ar fi promis lui Avraam. Însă ei au pierdut modul de viaţă al lui Avraam, au încetat a mai fi copiii lui Avraam. Tatăl lor este diavolul.
În schimb setea de domnie le-a rămas, această sete a dus la inventarea numărului 666.

O componentă a „noii orânduiri mondiale” va deveni „societatea fără bani”. Vehiculând argumentele cum că plăţile prin virament ar fi, chipurile, mai sigure, mai simple şi mai practice, masele pot fi convinse cu mult succes de priorităţile acestui sistem. Acest model însă ar mai trebui gândit şi definitivat. Pentru că omul este nevoit să poarte cu el mai multe cartele electronice, inevitabil i se va spune că mai simplu şi mai
practic ar fi să aibă doar una.

După cum indică I. V. Helzing, „această cartelă a debitorului, numită O SINGURĂ CARTELĂ DE CREDIT PENTRU TOATE CAZURILE, este deja introdusă în Noua Zeelandă, Australia şi Canada. Cu toate că acolo mai există şi alte cartele, cartela de debit se află deja în circuit”.
Hotărârea definitivă însă va deveni tatuajul cu laser a codului dvs. Sau implantarea
microcipului. Aceasta va însemna că codul de pe mâna dvs., ca şi cartela de debit se va folosi şi ca mijloc de plată, şi ca act de confirmare a identităţii. După aceasta va trebui doar să fie citit cu ajutorul scanerului codul dvs. de pe mînă, şi iată că informaţia dorită e şi primită.

Asemenea consideraţii nu mai sunt deloc utopice, ci o realitate amară. Tatuajul cu laser de 15 ani deja se experimentează în Disneyland. Oamenilor care se reţineau acolo câteva zile li se propunea, la alegere, fie o cartelă permanentă, fie un tatuaj cu laser pe mâna stângă. În asemenea mod se verifica cum vor reacţiona oamenii la aceasta şi dacă se vor obişnui cu aceasta odată cu trecerea timpului.


Sondajele internaţionale prealabile de opinie despre locul unde ar prefera oamenii să aibă tatuajul, pe frunte sau pe mână deja sunt pregătite. Toate acestea sunt verificări, ca să-i pregătească pe oameni câte puţin, înainte ca toate acestea să devină obligatorii. În Olanda, acum şapte ani au început să le aplice boschetarilor tatuaje laser pe frunte.

Popurului i se spune că astfel poate fi controlată criminalitatea, îndeosebi în Amsterdam.
Concomitent, acest tatuaj laser parţial este introdus oficial. Sub pretextul unui control mai rapid al businessmanilor, în aeroporturile americane deja sunt instalate aparate pentru citirea acestor marcaje invizibile, aplicate pe mâna dreaptă. Şi numărul celor care solicită un atare serviciu, creşte mereu pentru că timpul costă bani.

Nimeni nu vă va impune să vă faceţi un asemenea tatuaj sau să vă implantaţi un microcip, pur şi simplu nu veţi avea altă ieşire dacă desigur nu sunteţi o persoană autosuficientă. Nicăieri nu vor mai merge banii lichizi. Şi atunci tuturor popoarelor li se va dovedi, cît de sigură este această cale. Nu mai sunt posibile furturile, pentru că acolo unde nu sunt bani, nu se poate vinde nimic pe sub mână. Fiecare criminal poate fi imediat descoperit de către satelit, iar trecerile ilegale de graniţă vor fi şi ele detectate.
De fapt, însă, aceasta va însemna controlul absolut asupra oamenilor. Se va sfârşi orice libertate de voinţă, fiecare pas al dvs. va fi urmărit, tot ceea ce faceţi, ce aveţi, de câţi bani dispuneţi, unde vă aflaţi, ce cumpăraţi şi vindeţi, toată această informaţie va fi accesibilă Marelui Frate.
Se poate adăuga aici că cel mai mare computer din lume, conectat la toate celelalte, se află la Bruxelles şi se numeşte în engleză „fiara”.

Cum indică V. Cooper, „la 1 ianuarie 1989 a intrat în funcţiune noua lege a statului Oklahoma”. Legea cere ca toţi locuitorii statului, în declaraţia pe venituri, să declare inspectorului fiscal tot ceea ce au: arme, monede, opere de artă, mobilă de casă, utilaje, conturi bancare ş.a.m.d. Formularele pentru îndeplinire vor fi răspândite prin intermediul băncii. Orice contribuabil, care va refuza să îndeplinească respectivul
formular şi nu se va executa până la 15 martie, va fi vizitat de inspectorul fiscal. Inspectorul va cere învoire să intre în casă sau la locul de muncă. Dacă rugămintea va fi respinsă, inspectorul va primi mandat de percheziţie. Orice obiect neatestat în declaraţie, sau declarat cu un preţ mai mic decât cel real, va fi supus unei amenzi de 20% din costul real. Aceasta îi va determina pe arendaşi să devină contribuabili şi va aduce o viaţă uşoară hoţilor.

E clar încotro vor mai merge incasatrorii de impozite. Oklahoma va fi doar un eşantion de probă. Dacă aceasta va merge, vor urma şi celelalte state. Marii Fraţi vor să ştie tot, şi să-i supună pe toţi impozitelor. Noua ordine mondială va lichida orice proprietate privată, va „redistribui bunurile”, şi o asemenea listă a proprietăţilor va ajuta să se afle ce şi unde şi cît se află. Desigur, experţii în fiscalitate îşi vor împărtăşi informaţiile cu alte instituţii federale şi de stat”. Nikolai Bogoliubov, „Societăţile secrete ale sec. XX”, Sankt-Petersburg, 1997.

Sursa: Stareții despre vremurile din urmă, pg.169-172

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s