Vedenie înfricoșătoare pe care ar fi trebuit să o aibă toți creștinii, ca să se pocăiască și să-și schimbe viața

În cartea ,,Grădina florilor duhovnicești,, citim că într-o mănăstire cu viață de obște trăia un monah  duhovnicesc care avea atâta evlavie, încât se învrednicea adeseori, mai ales în timpul Dumnezeieștii Liturghii, să aibă vedenii și arătări de îngeri.

Se spune că acest monah a avut odată o vedenie înfricoșătoare, pe care ar fi trebuit să o aibă toți creștinii, ca să se pocăiască și să-și schimbe viața.

L-a văzut pe Domnul așezat pe tronul Slavei Sale, iar de-a dreapta Lui, pe alt tron, pe prealăudata Stăpână a lumii.  Atunci toate Puterile Cerești au rânduit la porunca Domnului un înger puternic să trâmbițeze cu înfricoșătoarea trâmbiță pe care o ținea în mână. Sunetul trâmbiței a fost atât de puternic, încât monahului i s-a părut că întreaga lume s-a cutremurat ca frunzele unui copac atunci când suflă un vânt puternic. Peste puțin timp Domnul a făcut iarăși semn îngerului să trâmbițeze. Acesta a făcut ascultare și a trâmbițat a doua oară.

Atunci Maica Domnului cea milostivă, știind că după a treia trâmbițare va fi sfârșitul lumii și a Doua Venire a Domnului, ca să-i judece pe oameni după faptele lor, a coborât de pe tron și a căzut la preacuratele picioare ale Fiului ei. Deodată, toți îngerii au tăcut și se uitau cu evlavie la Maica Domnului dorind să audă ce rugăminte Îi va face.

Preasfânta Sa Maică, deschizându-și gura, a spus:

 – Fiul meu, te rog să arăți milostivire și bunătate și mai îngăduie păcătoșilor să plângă pentru păcatele lor.

Atunci Domnul i-a răspuns:

 – O, prea iubita Mea Maică, știi câte fărădelegi săvârșesc zilnic oamenii cei nemulțumitori. Pentru aceasta, nu este drept să-i miluiesc. Toți Îmi umplu Trupul cu răni și Mă răstignesc a doua oară cu păcatele lor.

Însă Maica Domnului a spus din nou:

 – Fiul meu preadulce, ascultă-mă și arată-Ți îndurările și mila Ta pentru preacuratele Tale Patimi pe care le-ai răbdat pentru păcătoși.

 – O, Maica Mea, de multe ori ai înduplecat dreapta Mea mânie cu rugămințile tale și nu M-ai lăsat să fac judecata cuvenită, însă oamenii nu au devenit mai buni, ci mai răi, disprețuind Crucea și Patimile Mele. Stăpânii cu nerușinarea lor asupresc popoare și încalcă legile sfinte cu petrecerea lor desfrânată. Iar poporul de rând disprețuiește poruncile Mele. Este stăpânit numai de cugetarea trupească: desfrânează, ucid, nedreptățesc și alte păcate de moarte săvârșesc oamenii.

Atunci Maica Domnului I-a spus cu durere:

 – O, Fiul meu, toate acestea pe care le spui sunt adevărate, dar Te rog să le trimiți lumina Harului Tău ca să-și cunoască greșelile lor și să se întoarcă la pocăință! Ascultă-mă, prea milostive Doamne, și-mi împlinește această rugăminte, nu pentru că merită, ci pentru dragostea mea și a tuturor acestor Sfinți, care și-au vărsat sângele lor pentru dragostea Ta.

Și îndată toți Sfinții împreună cu Maica Domnului s-au închinat Domnului, rugându-l să-Și arate mila Sa:

Atunci Domnul cel preamilostiv, biruit de rugămințile Maicii Sale și ale tuturor Sfinților Lui, a spus cu o față liniștită și senină:

 – Maica Mea, ai biruit mânia Mea cu milostivă rugămintea ta. Facă-se voia ta! Și voi, frații și prietenii Mei, cu mijlocirile voastre ați preschimbat mânia Mea în milă. De aceea voi trimite iarăși în lume învățători și propovăduitorii ca să-i îndrepte pe cei care păcătuiesc.

După ce Domnul a spus acestea, vedenia s-a terminat, iar acel monah și-a venit în sine. A povestit vedenia monahilor din mănăstire. Și pentru ca aceia să creadă că a fost adevărată, a spus fiecăruia în parte păcatele sale ascunse, pe care i le descoperise Domnul, pentru a și le îndrepta.

În timp ce monahul spunea acestea, și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu.

Sursa: Patericul Maicii Domnului, Editura Evanghelismos, 2008, Pg.329-331

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s