Oprirea însoțirilor nelegiuite!

Istoria se scrie prin noi, nu pe lângă noi! De aceea nu ne permitem să fim doar niște simpli spectatori la desfășurarea evenimentelor lumii. Fiecare din noi are un rol covârșitor în stabilirea bunului mers al lucrurilor și al vieții individuale și sociale. Suntem legați unii de alții, suntem plămădiți de Dumnezeu cu scopul suprem de a ajunge la Împărăția Cerurilor, de a ne mântui. Durerea și căderea celui de lângă mine trebuie să mă intereseze și să mă afecteze și pe mine; astfel încât să mă mobilizez să îl ajut, să îl ridic pe fratele meu! atât cât pot eu să fac, dar măcar să știe că are un umăr de sprijin. A râde de păcatele și de căderile celuilalt nu te face pe tine mai bun, mai sfânt sau mai plăcut lui Dumnezeu. Dimpotrivă, o să cazi și tu mai rău decât cel de care ai râs, tocmai pentru a vedea cât de mare a fost greșeala ta. Judecata nu este a noastră, ci a lui Dumnezeu! Și biruința tot a Lui este!

Dar noi, creștinii-ortodocși, suntem ostași ai lui Hristos. Noi avem întreaga noastră viață în luptă cu trupul, cu lumea, cu diavolul. Nici o clipă nu putem capitula, altfel pierdem bătălia. Care este datoria noastră? Să Îl iubim pe Dumnezeu din tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și cu toată ființa noastră, iar pe aproapele nostru să îl iubim ca pe noi înșine. Aceasta e legea pe care trebuie să o apărăm: legea Iubirii! Și cum o apărăm, cum Îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru? păzind poruncile lui Dumnezeu!

Oprirea însoțirilor nelegiuite (Levitic, Cap.18)

În vremea aceea a grăit Domnul cu Moise, zicând:

„Vorbește fiilor lui Israel și zi către ei: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

De datinile pământului Egiptului, în care ați trăit, să nu vă țineți, nici de datinile pămâmtului Canaanului, în care am să vă duc, să nu vă țineți și nici să umblați după obiceiurile lor.

Ci legile Mele să le pliniți și așezămintele Mele să le păziți, umblând după cum poruncesc ele, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Păziți toate poruncile Mele și toate hotărârile să le țineți, căci omul care le plinește  va trăi prin ele: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Nimeni să nu se apropie de nici o rudă după trup, cu gândul să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul!

Goliciunea tatălui tău și goliciunea mamei tale să n-o descoperi! Că este mama ta, să nu-i descoperi goliciunea ei.

Goliciunea femeii tatălui tău să n-o descoperi, că este goliciunea tatălui tău!

Goliciunea surorii tale, goliciunea fiicei tatălui tău sau a fiicei mamei tale, care s-a născut în casă sau afară din casă, să n-o descoperi!

Goliciunea fiicei tatălui tău sau a fiicei fiicei tale să n-o descoperi, căci goliciunea ta este!

Goliciunea fiicei femeii tatălui tău, care s-a născut din tatăl tău, să n-o descoperi, că soră îți este după tată!

Goliciunea surorii tatălui tău să n-o descoperi, că este de un sânge cu tatăl tău!

Goliciunea surorii mamei tale să n-o descoperi, că este de un sânge cu mama ta!

Goliciunea fratelui tatălui tău să n-o descoperi și de femeia lui să nu te apropii, că sunt unchiul și mătușa ta!

Goliciunea nurorii tale să n-o descoperi, că ea este femeia fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea!

Goliciunea femeii fratelui tău să n-o descoperi, că este goliciunea fratelui tău.

Goliciunea unei femei și a fiicei ei să nu descoperi; pe fiica fiului ei și pe fiica fiicei ei să nu le iei, ca să le descoperi goliciunea; aceasta este nelegiuire, că sunt rude de sânge cu ea!

Să nu iei concubină pe sora femeii tale, ca să descoperi rușinea ei în vremea ei, vie fiind ea.

Să nu te apropii de femeie în timpul regulii ei, ca să-i descoperi goliciunea.

Și cu femeia aproapelui tău să nu te culci, ca să-ți verși sămânța și ca să te spurci cu ea.

Din copiii tăi să nu dai în slujba lui Moloh, ca să nu pângărești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul!

Să nu te culci cu bărbat ca și cu femeie; aceasta este spurcăciune.

Cu nici un dobitoc să nu te culci, ca să-ți verși sămânța și să te spurci cu el; nici femeia să nu stea la dobitoc, ca să se spurce cu el; aceasta e urâciune.

Să nu vă întinați cu nimic din acestea, căci cu toate acestea s-au întinat păgânii, pe care Eu îi izgonesc dinaintea feței voastre.

Că s-a întinat pământul și am privit la nelegiuirile lor și a lepădat pământul pe cei ce trăiau pe el.

Iar voi păziți toate poruncile Mele și toate legile Mele și să nu faceți toate ticăloșiile acestea, nici băștinașul, nici străinul care trăiește între voi.

Că toate urâciunile acestea le-au făcut oamenii pământului acestuia care e înaintea voastră și s-a întinat pământul;

Ca nu cumva să vă lepede și pe voi pământul, când îl veți întina, cum a aruncat el de la sine pe popoarele care au fost înainte de voi.

Că tot cel ce va face ticăloșiile acestea, sufletul care va face acestea se va stârpi din poporul său.

Deci păziți poruncile Mele și să nu umblați după obiceiurile urâte, după care au umblat cei dinaintea voastră, nici să vă întinați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” (Levitic 18:1-30)

Binecuvântarea și blestemul (Levitic, Cap.26)

Să nu vă faceți idoli, nici chipuri cioplite; nici stâlpi să nu vă ridicați; nici pietre cu chipuri cioplite cu dalta să nu vă așezați în pământul vostru, ca să vă închinați la ele, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Zilele de odihnă ale Mele să le păziți și locașul Meu cel sfânt să-l cinstiți, că Eu sunt Domnul.

De veți umbla după legile Mele și de veți păzi și plini poruncile Mele,

Vă voi da ploaie la timp, pământul și pomii își vor da roadele lor.

Treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor, culesul viilor va ajunge până la semănat; veți mânca pâinea voastră cu mulțumire și veți trăi în pământul vostru fără primejdie.

Voi trimite pace pe pământul vostru și nimeni nu vă va tulbura; voi goni fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin pământul vostru.

Veți alunga pe vrăjmașii voștri și vor cădea uciși înaintea voastră.

Cinci din voi vor birui o sută și o sută din voi vor goni zece mii și vor cădea vrăjmașii de sabie înaintea voastră. (Levitic 26:1-8)

Iar de nu Mă veți asculta și de nu veți păzi aceste porunci ale Mele,

De veți disprețui așezămintele Mele și de se va scârbi sufletul vostru de legile Mele, neîmplinind poruncile Mele și călcând legământul Meu,

Atunci și Eu am să mă port cu voi așa: Voi trimite asupra voastră groaza, lingoarea și frigurile, de care vi se vor secătui ochii și vi se va istovi sufletul; veți semăna semințele în zadar și vrăjmașii voștri le vor mânca.

Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți cădea înaintea vrăjmașilor voștri; vor domni peste voi dușmanii voștri și veți fugi când nimeni nu vă va alunga.

Dacă nici după toate acestea nu Mă veți asculta, atunci înșeptit voi mări pedeapsa pentru păcatele voastre.

Voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră și cerul vostru îl voi face ca fierul, iar pământul vostru ca arama.

În zadar vă veți cheltui puterile, că pământul vostru nu-și va da roadele sale, nici pomii din țarina voastră nu-și vor da poamele lor.

Dacă și după acestea veți umbla împotriva Mea și nu veți vrea să Mă ascultați, atunci vă voi adăuga lovituri înșeptit pentru păcatele voastre.

Voi trimite asupra voastră fiarele câmpului, care vă vor lipsi de copii; vor prăpădi vitele voastre; și pe voi vă voi împuțina așa, încât se vor pustii drumurile voastre.

Dacă nici după acestea nu vă veți îndrepta, împotrivindu-vă Mie,

Atunci și Eu voi veni cu mânie asupra voastră și vă voi lovi înșeptit pentru păcatele voastre.

Voi aduce asupra voastră sabie răzbunătoare, ca să răzbune legământul Meu. Iar dacă vă veți ascunde în orașele voastre, voi trimite asupra voastră molimă și veți fi dați în mâinile vrăjmașului.

Pâinea care vă hrănește o voi lua de la voi; zece femei vor coace pâine pentru voi într-un cuptor și vor da pâinea voastră cu cântarul și veți mânca și nu vă veți sătura.

Dacă nici după aceasta nu Mă veți asculta și veți păși împotriva Mea,

Atunci și Eu cu mânie voi veni asupra voastră și vă voi pedepsi înșeptit pentru păcatele voastre.

Veți mânca din carnea fiilor voștri și din carnea fiicelor voastre.

Dărâma-voi înălțimile voastre și voi strica stâlpii voștri; trupurile voastre le voi prăbuși sub dărâmăturile idolilor voștri și se va scârbi sufletul Meu de voi.

Orașele voastre le voi preface în ruine, voi pustii locașurile voastre cele sfinte și nu voi mirosi miresmele plăcute ale jertfelor voastre.

Pustii-voi pământul vostru așa încât să se mire de el vrăjmașii voștri care se vor așeza pe el;

Iar pe voi vă voi risipi printre popoare; în urma voastră Îmi voi ridica sabia și va fi pământul vostru pustiu și orașele voastre dărâmate. (Levitic 26:14-33)

Veți pieri între popoare și vă va înghiți pământul vrăjmașilor voștri.

Iar cei ce vor rămâne din voi se vor usca pentru păcatele lor în pământurile vrăjmașilor voștri, se vor usca și pentru păcatele părinților lor.

Atunci își vor mărturisi fărădelegile lor și fărădelegile părinților lor, cum au săvârșit ei nelegiuri împotriva Mea și au pășit împotriva Mea.”  (Levitic 26:38-40)

E clar acum ce ne așteaptă dacă încuviințăm desfășurarea spurcăciunii?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s