Numele cifric – Lepădare de Hristos!

Numele cifric sau IDNP (Identification Number of Person, din buletinele de identitate emise în Republica Moldova), adică echivalentul CNP (din buletinele de identitate emise în România) reprezintă lepădare de Hristos.

Prin ce anume este antihristic buletinul de identitate cu cod? Ce înseamnă pentru creştin să aibă pe buletinul de identitate numărul 666?

Ştiu că buletinul mi se eliberează când pun semnătura mea. Aceasta arată că eu sunt întru totul de acord cu datele înscrise despre mine în acest document. Aşadar, eu pun semnătura mea, acceptând toate informaţiile care se conţin în buletin, care mă descriu şi mă reprezintă, inclusiv IDNP – ul, care este numele meu personal. IDNP –ul reprezintă numele omului în sistemul de evidenţă de stat. Numai în baza învăţăturii despre persoana umană putem înţelege duhovniceşte ce se întâmplă cu adevărat cu creştinul care primeşte IDNP. Astăzi, creştinului, alături de numele de la Botez, într – un mod viclean i se propune să primească şi numele cifric – IDNP, încredinţându – l că nu se va întâmpla nimic grav cu sufletul lui.

Ce înseamnă pentru mine, care sunt creştin ortodox, numele care l – am primit la Botez? Ce valoare are? Omul e făcut după chipul lui Dumnezeu şi are datoria de a se ridica la asemănarea cu El. Anume chipul lui Dumnezeu ( legat implicit de firea omenească) – reprezintă natura omului, al cărei prototip îl constituie firea dumnezeiască. Mântuirea omului fără un început al identităţii persoanei nu e posibilă. Persoana ia fiinţă doar la naşterea duhovnicească a omului, care se face prin Duhul Sfânt la Botez. Persoana umană se identifică cu ajutorul numelui care i se dă la Sf. Botez. Acest nume mărturiseşte provenienţa omului de la Dumnezeu – Cuvântul. Numele personal alcătuieşte legătura omului cu Dumnezeu. În nume se păstrează memoria persoanei umane. Numele este ’’trupul’’ persoanei, iar sufletul îl reprezintă fiinţa lui. Numele creştinesc se scrie în ceruri: ’’Bucuraţi – vă că numele voastre sunt scrise în ceruri ’’(Luca 10, 20) şi se duce în veşnicie, iar numele format din numere rămâne pe pământ şi piere, iar împreună cu numele format din cifre, moare şi omul. Deci, numele ne reprezintă în totalitate (trup şi suflet). Numele de familie se referă la identitatea mea trupească, îmi arată originea, apartenenţa la un anumit arbore genealogic,stabilit prin legătura de sânge. Iar prenumele de la Botez îmi pecetluieşte sufletul cu o identitate creştină. Creştinul primeşte la Botez numele unui Sfânt şi datorită legăturii tainice de duh prin intermediul numelui, Sfântul va fi protectorul lui de – a lungul vieţii.

Numele de Botez reprezintă identitatea sufletului meu. Când sunt pomenit la Sf. Liturghie, preotul şopteşte în taină numele meu de Botez, Biserica fiind o comuniune a sufletelor, unde Sfintele Taine lucrează prin har mântuirea creştinilor. Iar a fi creştin înseamnă a te lepăda de satana şi de toate lucrările lui, stăruind în împlinirea poruncilor lui Hristos, pentru a dobândi viaţa veşnică. Înainte de a primi numele la Botez, creştinul se leapădă conştient de diavol (la prunci lepădarea are loc prin intermediul naşului), apoi se uneşte cu Hristos.

Deci, numele îmi reprezintă identitatea sufletului şi mă face mădular al Bisericii şi rob de bunăvoie al lui Hristos.

Dar câţi dintre noi suntem cu adevărat conştienţi de însemnătatea numelui nostru, când ni – l punem cu atâta uşurinţă pe tot felul de documente, garantând astfel cu însuşi sufletul nostru adevărul celor scrise în actele respective? Nu trebuie să uităm că vom avea de dat răspuns pentru orice rea întrebuinţare a darului primit la Botez.

Numele cifric (IDNP) se traduce în reprezentarea prin codul de bare, care în sistemul EAN conţine numărul numelui lui antihrist:666. Din cauza asta, creştinul care primeşte IDNP este pângărit de spurcatul nume al lui antihrist (Apocalipsa 16, 13 ). Aşadar, la identitatea sufletului meu (reprezentată de codul meu personal) este adăugată identitatea unei fiinţe satanice, luptătoare împotriva lui Dumnezeu.Sufletul meu a primit o ’’pecete’’ străină, de care mă lepădasem la Botez, când primisem adevărata pecete: a Duhului Sfânt. Depinde de mine – însumi ce pecete voi alege … Dacă voi semna buletinul de identitate şi – l voi accepta, înseamnă că persoana mea va primi numele lui antihrist, mă voi identifica cu el şi, deci, voi primi în sufletul meu duhul lui. Iar acest pas îl putem privi ca o lepădare de Hristos.

Omul nu poate trăi în faţa lui Dumnezeu cu două nume (numele de la Botez şi IDNP), căci el are o persoană neîmpărţită, unică şi nerepetată. Prin urmare, primirea IDNP de bunăvoie înseamnă renunţarea la numele nostru creştinesc în faţa lui Dumnezeu şi, deoarece avem o singură identitate, rezultă că renunţăm la propria noastră persoană, la propria noastră existenţă ( II Corinteni 3,6; Apocalipsa 3,1: ’’ Îţi ştiu faptele, că – ţi merge numele că trăieşti, şi eşti mort ’’). Deci, numele format din cifre (IDNP) omoară persoana umană, o duce la nivelul naturii omeneşti păcătoase. Această persoană este moartă în ochii Tatălui Ceresc şi nu poate fi moştenitoare a Împărăţiei Cerurilor, căci Împărăţia lui Dumnezeu e Împărăţie a viilor, iar nu a morţilor (Matei 22, 32).

În Apocalipsă se spune despre numărul 666: ’’ Acesta – i număr de om ’’(Apocalipsa 13, 18). Astăzi vedem cum numărul lui antihrist 666 se alipeşte fiecărui om prin IDNP, reprezentat prin codul de bare, unde într – un mod ascuns este numărul 666. Iată cum numărul lui antihrist devine număr de om. IDNP – ul din buletinul de identitate îmi este atribuit doar mie şi mă va însoţi toată viaţa. Are, deci, calitatea unui nume. Aşadar, în momentul folosirii cartelei, oriunde în lume, scannerul va afişa codul meu personal, adică numele meu codificat, identitatea codificată a sufletului meu şi mă va recunoaşte sub toate aspectele personalităţii mele.

Ce urmează după ce primesc buletinul cu IDNP?

Harul de la Botez mă părăseşte, iar numele meu se şterge din cartea vieţii, fiind trecut în cartea morţii. Ce folos îmi va aduce faptul că voi putea ’’beneficia’’ (cu ajutorul buletinului) de toate înlesnirile vieţii acesteia trupeşti, făcându – mă rob de bunăvoie al antihristului?

În lumea în care trăim controlul identităţii devine regulă generală. Când am nevoie de lucruri materiale, diavolul vrea să mă identific cu el. În acest scop a ştampilat tot ce – a putut cu numele său (prin intermediul codului de bare), pentru a nu rămâne nimic material care să nu – i aparţină. Iar prin eliberarea buletinelor cu IDNP va deveni stăpân şi pe sufletele noastre, punându – şi pecetea pe ele (numărul fiarei) cu liberul nostru consimţământ. Simpla acceptare (de bunăvoie) a numărului 666 în orice reprezentare a sa pe identitatea proprie este lepădare de Hristos şi moarte veşnică. Totul depinde de libera noastră alegere, cu cine vrem să fim: cu Hristos sau cu satana.

Creştinii care au înţeles cu mintea şi cu duhul primejdia situaţiei privind buletinul de identitate cu cod numeric personal şi s – au întărit duhovniceşte, au posibilitatea să se lepede de buletinele de identitate ce conţin codul numelui nostru şi numărul antihristic 666 şi să primească aşa numita ’’ Forma numărul 9’’, document alternativ buletinelor ce nu conţine numărul de identificare şi are putere juridică parţială recunoscută (şi aceasta doar pe teritoriul Republicii Moldova). ”

Sursa: IDNP – Lepădare de Hristos | Apărătorul Ortodox

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s